Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizi, Hedef Kanser toplantılarımızın 13. yılında, yine Kıbrıs’ta, yine aynı heyecan ve yenilikci ruhuyla biraraya gelmeye davet ediyorum. İki tam bir yarım gün içinde, Türkiye’deki kanser tedavisinin bugünkü yerini, beyinlerimizi tam serbest bırakarak doğru olarak saptayıp, önceki yıllarla ve bugünkü dünya uygulamaları ile kıyaslayacağız. Bunu yaparken, günlük kaygılar, geri ödeme ve endikasyon kısıtlarından olduğu kadar tanıtım ve satış baskılarından arınarak, sadece güncel bilimi beyinlerimizde süzecek, birikim ve deneylerimizi birbirimize dürüstçe aktaracağız.

Hedef Kanser’23, klinik araştırmalarda hedef ne olmalı, preklinik çalışmaların entegrasyonu ve ilaç geliştirmenin mutfağında neler var gibi soruları tartışacağımız yarım günlük ön ısınma toplantısı ile başlayacak ve iki günlük klasik ana salon ve panel toplantılarımızla devam edecektir. Bu yıl ilk kez, paneller, tümör tiplerine göre değil, moleküler tanı ve sistemik tedavi modellerine, özellikle de geliştirilmekte olan moleküler tanısal enstrümanlar ve ilaçlara göre ayrıştırılacaktır. Her panel sonunda, karşılanmamış ihtiyaçlar saptanacak, çözüm önerileri getirilecektir.

Tüm dünyada ilaç endüstrisinin öncül rolünü irdelerken, sektörün önüne geçebileceğimiz projeleri oluşturabilmek için kendi rollerimizde de neleri değiştirmemiz gerektiğini tartışacağız. Bu tartışma, belki biraz özeleştiri tarzında olabilir ama tüm katılımcı arkadaşlarımızla samimi olacağımıza inancım tamdır. Onkoloji bilim eğitiminde en önemli eksiğimiz, verilen imkanlarla kısıtlı kalıp, eksiklikleri ve ihtiyaçları doğru saptamaktansa, hemen önümüze sunulanla yetinmeyi öğrenmek ve öğretmektir. Bu yöntem gelişmeye ve üretime kapalıdır, bağımlılık dışında birşey vermez. ‘Hedef Kanser’ toplantılarında bundan sonra, kanserin tanısında ve tedavisinde güncelin ötesini konuşacağız. Böylece elde olanla yetinmektense, biraz çabalayarak, daha fazlasını yapacağız. İlaç endüstrisinin de öncülere ihtiyacı var ve biz bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalıyız. Bunun anlamını, endüstriye çalışmak değil, onunla yarışmak olarak algılamalıyız. Hekimliğin iki temel özelliğini, yani tanı ve tedaviyi ancak bizler belirleriz ve burada takipçi değil öncü olmanın yollarını aramalıyız.

‘Hedef Kanser 2023’ yeni düzeni, konu başlıkları, tartışmacıları ve yine ceketsiz-kravatsız beyinlerindeki tüm kısıtları kaldırmış katılımcıları ile sizleri beklemektedir. 13 Nisan 2023’te Kıbrıs’ta görüşmek üzere.

Dr. Erdem Göker